Equip de Curses de Muntanya 2017
Xavier Teixidó Martí-Ventosa
Any de naixement: 1972
Club: ECPCGR

Ferran Teixidó Martí-Ventosa
Any de naixement: 1973
Club: ECPCGR

Òscar Casal Mir
Any de naixement: 1979
Club: SEC

Marc Casal Mir
Any de naixement: 1982
Club: SEC